راهنماشناسی

پیـــوند جاودان


روزی امام صادق به شاگردان خود تفسیر آیاتی از قرآن را م یآموخت.هنگام غذا خوردن شد.بعد از تمام شدن غذا برخی گفتند تاکنون غذایی به این لذیذی و پاکیزگی نخورده بودیم. یکی از حاضران گفت: در روز قیامت بر اساس آیهٔ


ثُمَّ لَتُسا لُنَّ یَومَئِذٍ عَنِ النَّعیمِ

پس در آن روز دربارهٔ نعمت از شما سؤال خواهد شد.

سورهٔ تکاثر، آیهٔ 8

از این غذایی که نزد فرزند پیامبر اکرم خوردیم از ما سؤال خواهد شد.

امام صا دق(ع) فرمودند:

خداوند کریم تر ا آن است که غذایی که به بنده اش بدهد و آن را برایش حلال و گوارا سازد، آنگاه از آن باز خواست نماید ؛ بلکه منظور از نعیم در این آیه ، تنها نعمت محمد و آل محمد (ص) است که به شما ارزانی داشته است. (کافی، ج 6، ص 280 )در روز قیامت درباره نعمت ولایت ما اهل بیت از شما سوال خواهد شد.(تفسیر برهان، ج 5، ص 746)


 

سوال مسابقـه

به نظر شما چرا دیگران نتوانستند به این تفسیر آیه پی ببرند؟ علت تأکیدات فراوان پیامبر اکرم و ائمه بر نعمت اهل بیت چیست؟