سخنـانی کوتاه از حجة الاسلام و المسلمین قـرائتی

 
کاربر عزیز شما می توانید سخنانی چند از ایشان را در این بخش بشنوید 
اما بدلیل مشکلات پیش آمده و حجم زیاد فایل مورد نظر از ارائه خدامات دانلود این صفحه معذرت می خواهیم.
 
 
 
یک رنگ باشیم
مبادا اینگونه باشیم

باید کل نگر بود

خطاب

انتخاب ویزگی ای ذاتی

مشو غره 

نماز شب

فکر به خوشی عالم مایه بدبختی

رسم قربان

اخلاص